070-229 25 60 info@after-eight.se

AddSecure

Vi skapar ett tryggare samhälle


Namn och logotype

De tre bolagen skulle få ett nytt gemensamt namn. De flesta varianter som innehöll begreppet secure (önskemål från uppdragsgivaren) var redan upptagna. Genom att lägga till ADD framför SECURE åstadkom vi ett aktivt namn. Add Secure, att lägga till, addera säkerhet. Grafiskt lät vi en rad blå punkter göra åtskillnad mellan orden. Den både underlättar läsningen och ger en tydlig grafisk profil.


Pay off, eller tagline

Av tradition pratar datasäkerhetsbranschen i hårda tekniska termer. Vi ville signalera en mer avslappnad, trygg hållning. Därför kändes devisen Have a safe day helt rätt.

 


Illustrationer

Ett annat sätt att särskilja AddSecure från resten av säkerhetsbranschen var att använda illustrationer i stället för de traditionella “köpe”-bilderna av varierande kvalitet. Vi har producerat ett 30 tal unika illustrationer för AddSecure, som var och en anger olika teknikområden och användningsområden.


Annonsering

AddSecures annonser har ett eget uttryck och förväxlas inte med någon av branschens övriga aktörer. Enkelt, avskalat med de unika illustrationerna i fokus och med avspänd ton i texten.

Klicka på annonsen för större format.

Säkerhetsfakta enligt IDG research 2014

%

Andelen ledningsgrupper som saknar digitalt säkerhetstänk

%

Andelen som har ökat säkerhetsinvesteringarna senaste 12 mån.

%

Så många investerar främst i hårdvara

%

IT-ansvariga som lägger sin budget på brand, inte förebyggande säkerhet.