070-229 25 60 info@after-eight.se

Nordkust Bygg logotype

Skapandet av varumärket fokuserade bl a på den lokala förankringen och på ett modernare, lättsammare anslag än vad byggbranschen vanligen uppvisar. Logotypen – en nästan naiv illustration – påstår att något nytt hänt på marknaden.


Rekryteringsannons

Kommunikationen kring Nordkust Bygg fokuserar på begreppet bygga. Bygga Norrlands framtid, bygga din framtid, bygga en stark organisation o s v. På det sättet skapas en inte bara en hög igenkänningsfaktor, utan även bilden av ett dynamiskt företag på väg framåt.


Nordkust Julannons

Ett modernt byggföretag är humanistiskt och bryr sig inte bara om hårda verktyg utan även om människor och livest mjuka värden. Vissa tider på året blir det här extra tydligt.