070-229 25 60 info@after-eight.se

Våra uppdragsgivare använder oss för

Kommunikation

Vi producerar annonser, webblösningar, filmer, broschyrer, radio- och TV-spottar, designprogram, logotyper, nyhetsbrev och exklusiva coffe-table böcker. Statistiken visar att en allt större del av mediainvesteringarna görs på nätet, men fortfarande blir det mycket print. Det tryckta och det digitala kompletterar varandra.

Corporate Storyteling

Vi arbetar allt mer med Corporate storytellning. Berättarformen gör det möjligt att personifiera
varumärkets egenskaper på ett helt nytt sätt. Styrkan ligger autenciteten – ju ytligare marknadsföringen
blivit, desto mer har vi börjat längta efter det äkta och genuina.

Analys/strategi

Innan produktionen av kreativa enheter startar arbetar vi fram kompletta varumärkes- och kommunikationsplattformar, ner till bärande nyckelord och grafisk profil. I SWOT-analysen kartlägger vi styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Antingen på företags- eller produktnivå.

Marknadsundersökning

Utan karta går man lätt vilse. Frågeställningarna och utvärderingen bör ägnas stor omsorg. Vi utför såväl kvantitativa som kvalitativa (djupintervju) undersökningar. Videofilmade sekvenser med svarande ”på stan” ger extra kraft åt implementeringen.

Process

I den interna kommunikationen har man förmånen att kunna samla målgruppen live. Vi hjälper ledningsgrupper med kulturbygge, konflikthantering, målfokusering, implementering av varumärke mm. Antingen i korta endagsmöten av kick-off karaktär eller i längre processer. Ett kreativt anslag betyder mycket för framgången.

Rådgivning

Företag vill ibland veta hur deras kommunikation ser ut i andras ögon. De vill ha tips på utveckling, förbättringar, nästa steg, nytt målgruppstänk o s v. Särskilt om man haft ett långt samarbete med sin reklambyrå och misstänker att man börjat vandra i cirklar. En annan grupp som söker rådgivning är företag som hittills producerat sin egen marknadsföring och känner behov av ökad professionalism.

Veta mer

Kontakt här